Leverans och försäljningsvillkor

Offert och kontrakt

Offerten från Fispars Oy gäller 14 dagar om inte annat anges i offerten. Kunden godkänner dessa leverans- och försäljningsvillkor när kunden beställer produkten.

Leverans

Fispars Oy levererar produkter till köparens plats i Sverige. Leveransadressen måste dock vara sådan att den kan nås av lastbil eller lastbilstrailer. Badtunnan avlastas från en lastbil med baklucka, lastbilstrailer eller liknande utrustning, om inte annat avtalats ingår inte avlastningen i fraktpriset. Avlastning av bastutunna och andra hus är inte inkluderad, om inte annat avtalats. Leveransmetoden varierar enligt kontraktet, då Fispars använder sig av lastleverantörer som t.ex. Postnord, Schenker eller andra. Fraktkostnader kommer att debiteras kunden efter leverans enligt offert. Fraktkostnaderna och eventuella andra kostnader i samband med avlastningen beaktas alltid från fall till fall och informeras till kunden i offerten. Ytterligare kostnader som uppstår vid en speciell avlastning eller vid annan okänd sak vid avlastningen kommer att debiteras Fispars Oy i sin helhet till kunden.

Badtunna

Monterad och terrass paket på pall, upp till 2,0 m
Transporten bokas upp via Postnord som oftast levererar per lastbil med bakgavellyft.

Monterad och terrass paket på pall, över 2,0 m
Transporten bokas upp via transportbolag som oftast levererar med lastbilstrailer.

Bastutunna

Demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket: Modell S2, S2V och SH2 på pall
Transporten bokas upp via Postnord som oftast levererar per lastbil med bakgavellyft.

Demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket: Modell S3P, S3, S3V, S4P, S4PV, S5P och S424 på pall
Transporten bokas upp via transportbolag som oftast levererar med lastbilstrailer.

Monterad: Modell S2, S2V, SH2, S3P, S3, S3V, S4P, S4PV, S5P och S424
Transporten bokas upp via transportbolag som oftast levererar med lastbilstrailer.

Leverans av bastutunna demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall eller monterad bastutunna, enligt följande alternativ är:

1. så att transportföretagets lastbilstrailer 14 meter lång, kommer på plats, kundens kranbil, gaffeltruck, hjullastare eller traktor med gafflar är på plats, lyfter demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall eller monterad bastutunna från lastbilstrailern och lastbilstrailern kör iväg eller

2. så att transportföretagets lastbilstrailer 14 meter lång, kommer på plats, kunden tar demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall i bitar, kunden lyfter varorna ner på marken (tar cirka 30-40 minuter), lastbilstrailern kör iväg eller

3. så att transportföretagets lastbilstrailer 14 meter lång, kommer till kundens valda terminal eller avlastningsplats, terminalarbetare eller avlastningsplatsens arbetare lyfter ner med gaffeltruck eller hjullastare demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall eller monterad bastutunna, lastbilstrailern kör iväg, terminalen eller avlastningsplats lastar demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall eller monterad bastutunna på kundens eller terminalens valda kranbil, som kör ut demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall eller monterad bastutunna till kunden, lyfter demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall eller monterad bastutunna vid kundens tomt, gårdsplan eller motsvarande plats eller

4. så att transportföretagets lastbilstrailer 14 meter lång, kommer till kundens valda terminal eller avlastningsplats, terminalarbetare eller avlastningsplatsens arbetare lyfter med gaffeltruck eller hjullastare demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall på kundens släpvagn, lastbilstrailern kör iväg, kunden kör iväg demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall.

5. så erbjuder vi mot ersättning, att transportföretagets lastbilstrailer 14 meter lång, kommer till vår valda terminal eller avlastningsplats, terminalarbetare eller avlastningsplatsens arbetare lyfter med gaffeltruck eller hjullastare demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall eller monterad bastutunna, lastbilstrailern kör iväg, terminalen eller avlastningsplats lastar demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall eller monterad bastutunna på terminalens valda kranbil, som kör ut demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall eller monterad bastutunna till kunden och lyfter ned demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall eller monterad bastutunna vid kundens tomt, gårdsplan eller motsvarande plats.

Helheten kan variera mycket, beroende på många olika faktorer som kan en lastbilstrailer köra till adressen, kundens önskemål, tidsfaktorer, demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall eller storlek av monterad bastutunna etc.
För kunden är de billigaste alternativen 1 och 2.
Prata med oss, så tillsammans hittar vi lösningen.

Observera att om du lyfter en monterad bastutunna måste gaffeltruckens eller traktorns gafflars minimilängd vara minst 1,5 meter långa.

Leveranstider

Badtunna och andra tillbehör levereras normalt inom 7 arbetsdagar från beställningen, beroende på lagersituationen. Bastutunna levereras normalt inom 14 arbetsdagar, beroende på lagersituationen. Under sommarsäsongen kan leveranstiderna bli betydligt längre. Vid offerten anges en mer detaljerad leveranstid.

Försenad leverans

Om köparen inte kan ta emot produkten i enlighet med överenskomna leveranstider fastän produkten är klar för leverans, anses produkten vara levererad och köparen kan faktureras. Fispars Oy kommer att lagra produkten i upp till 14 dagar om lagringsutrymmet tillåter, om inte annat önskas.

Transportansvar

Föraren ansvarar för att produkten eller produkterna som skickas till köparens leveransadress levereras i enlighet med transportföretagets ansvarsvillkor. Det är mottagarens ansvar att noggrant kontrollera produkten eller produkterna för eventuella transportskador eller brister direkt vid mottagningen av sändningen. Anmälan över transportskador eller varor som kommit bort görs direkt till föraren samt till säljaren senast inom 7 dagar efter leveransen. Eventuella transportskador eller varor som kommit bort måste vara märkta i fraktbrevet innan godtagandet av varan eller signering av fraktdokument.

Om en vara transporteras till köpare inom ett område där säljaren själv vanligen ombesörjer transporten, anses varan avlämnad först när den överlämnas till köparen. Här utför alltså säljaren transporten och risken övergår då köparen tar emot varan från säljaren. Detta framgår av 7 § första stycket, Köplagen. Om det rör sig om att företaget inte själva levererar en vara, i sådant fall så sker avlämnandet och risken övergår på köparen då varan överlämnas till transportbolaget. Detta framgår av 13 §, Köplagen. Av 12 § Köplagen framgår att köpare som bär risken för varan är skyldig att betala denna även om varan: förstörts, kommit bort, försämrats etc. Om annat följer av en leveransklausul eller avtalet i övrigt, gäller dock vad som sägs i dessa.

Reklamation

Reklamation angående leverans av produkten måste göras inom 7 dagar från ankomsten av produkten till kunden. Reklamation ska göras genom att kunden tar kontakt med Fispars Oy per telefon, e-post eller brev.

Returnering

Produkter som godkänts av Fispars Oy för retur ska returneras till den returadress som Fispars Oy meddelar. Den som returnerar varan betalar frakten till returadressen. Produkten måste returneras oanvänd och i felfritt skick, i vilket fall varan kommer att krediteras i sin helhet. Använda eller modifierade produkter kan inte returneras. Kundanpassade produkter har ingen rätt till retur, om inte annat avtalats. Fispars Oy är under inga omständigheter skyldig att betala för mottagning av den returnerade produkten.

Montering

Installations eller monteringsarbete på leveransplats ingår inte i kontraktet, om inte annat avtalats.
Badtunna med insänkt intern kamin levereras monterade, med undantag av skorstenen. Av transportskäl är skorstenen lös och installationen står kunden för. För transportändamål levereras badtunna med extern kamin som separat från tunnan. Kunden står för installation av extern kamin och skorsten. Bastutunnan levereras enligt kontraktet antingen som demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall eller som monterad. Kaminen och skorstenen i den monterade bastutunnan levereras fristående av transportskäl och kunden står för installation av kamin och skorsten.

Betalningsvillkor

Betalningsalternativet är det betalningsvillkor som anges i offerten, orderbekräftelsen eller fakturan. Betalningsalternativet är förskottsbetalning eller betalning senast 14 dagar från expediering gäller från och med 02.04.2019 (7 dagar från leverans gäller till och med 01.04.2019 för offerter och beställningar givna senast 01.04.2019).
Per överenskommelse med kunden så kontrolleras kundens kredituppgifter vid betalning med faktura senast 14 dagar från expediering. Fispars tar en kreditupplysning på kunden och genomför en kreditprövning. Kunden är skyldig att tillhandahålla nödvändig information för verifiering av kundens kredituppgifter.

Köpet upplöses om förskottsbetalningen inte har gjorts före det förfallodatum som anges på fakturan. Särskilda beställningar är föremål för en förskottsavgift, storleken har överenskommits vid beställningen.

Om fakturan inte betalas inom den överenskomna tiden har Fispars Oy rätt att ta ut 11% årlig förseningsränta från fakturans förfallodag. Produkter som har levererats eller produkter som är på väg att bli levererade till kunden är Fispars Oy egendom till dess att försäljningspriset är fullt betalt. När kunden hämtar produkten/produkter från vårt presentations- eller lagerutrymme, sker betalning på plats, om inte annat avtalats.

Avkopplande badstunder önskar

Fispars Oy